0Item(s)

You have no items in your shopping cart.

Product was successfully added to your shopping cart.

Company informations

 • TOP - BIKE s.r.o.
 • Námestie SNP 32,
  Gemerská Poloma 049 22
 • zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vl.č.22897/V
 • Business ID: 44536755
 • Tax ID: 2022739037
 • VAT: SK2022739037
 • IBAN:SK60 0900 0000 0051 7125 0410
 • Supervisory body:
  Inšpektorát SOI pre Košický kraj,
  Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65 Košice 1,
  Odbor výkonu dozoru,
  ke@soi.sk, tel. č. 055/729 07 05, 055/622 76 55, fax č. 055/622 46 95

Leave a Message